NIOS Class 10 Sanskrit Textbook Download

Download NIOS Class 10 Sanskrit Textbook FREE

BUY NIOS Class 10 Sanskrit Guide Books and Help Books

Chapter 1 Chapter 12
Chapter 2 Chapter 13
Chapter 3 Chapter 14
Chapter 4 Chapter 15
Chapter 5 Chapter 16
Chapter 6 Chapter 17
Chapter 7 Chapter 18
Chapter 8 Chapter 19
Chapter 9 Chapter 20
Chapter 10 Chapter 21
Chapter 11 Chapter 22

Syllabus

पाठ 1. सुभाषितानि
पाठ 2. प्रेरणा
पाठ 3. त्याज्यं न धैर्यम्
पाठ 4. कस्मात् किं शिक्षेत?
पाठ 5. प्राणस्य श्रेष्ठत्वम्
पाठ 6. यद्भविष्यों विनश्यति
पाठ 7. अयोध्यां प्रत्यागमनम्
पाठ 8. विरहकातरं तपोवनम्
पाठ 9. भारतीयविज्ञानम्
पाठ 10. प्रहेलिका
पाठ 11. रचनाकौशलम्
पाठ 12. यक्ष – युधिष्ठिर संवाद
पाठ 13. करुणापरा हि साधव:
पाठ 14. शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनम्
पाठ 15. ईश: क्व अस्ति
पाठ 16. गीतामृतम्
पाठ 17. स्वस्तिपन्थामनुचरेम
पाठ 18. कर्तव्यनिष्ठा
पाठ 19. पुत्रोSहं पृथिव्या:
पाठ 20. सत्याग्रहाश्रम:
पाठ 21. तेजसां हि न वय: समीक्ष्यते
पाठ 22. पत्रलेखनम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *